Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
NIP: 847-10-01-440

tel. (0*87) 523 82 09, 79, 74
fax. (0*87) 523 82 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dowiedz się o nich więcej...

Strona WWW  Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich spełniająca wymogi WCAG 2.0 jest w trakcie budowy.

Prosimy o cierpliwość.

 
Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 04.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:30-13:30.

Adres siedziby:

URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH
Kościuszki 44

19- 420 KOWALE OLECKIE


Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku,
telefon:
: 87 610 07 77.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków krajowych.

 
Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Olecko, dnia 06.08.2015r.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  do roku 2020, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zapraszam mieszkańców terenu EGO (powity Ełk-Gołdap–Olecko) do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Dotyczyć one będą realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR.

Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu programowego oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Spotkania informacyjno - konsultacyjne odbędą się według podanego poniżej harmonogramu.

Zapraszamy do telefonicznego (nr tel. 87 610 11 83) lub mailowego ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) potwierdzenia udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju naszego LGD.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Franczuk

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

Więcej…
 
OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie,  07 sierpnia 2014 roku

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno – socjoterapeutycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk – kwota dotacji  15 000,00 zł,

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – kwota dotacji  2 000,00 zł,

ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.),

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

informuje

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,

w zakresie:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno – socjoterapeutycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk – kwota dotacji  15 000,00 zł:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” z siedzibą w Kowalach Oleckich. Tytuł zadania publicznego: „Trzeźwy umysł i sprawne ciało fundamentem sukcesu. Profilaktyka uzależnień pośród dzieci i młodzieży” – kwota dotacji 15 000,00 zł;

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – kwota dotacji  2 000,00 zł:

Stowarzyszenie „Kuźnia Dobrych Praktyk” z siedzibą w Kowalach Oleckich. Tytuł zadania publicznego: „V Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej” – kwota dotacji 2 000,00zł

 

Środki rozdysponowano  całości.

 
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. 112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
Zarządzenie Nr Or.0050.58.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznyc

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadańpublicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów

publicznych, w zakresie:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk. - kwota dotacji 15 000,00zł;

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych - kwota dotacji 2 000,00zł

Zarządzenie i załączniki

 
Bezpłatna mammografia

 
„Trzymaj formę!”

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Program realizowany jest metodą projektu i w ramach jego IX edycji dzieci i młodzież z ośmiu szkół podstawowych i czterech gimnazjalnych, zrealizowały m. in. następujące zajęcia:

 

  • układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;
  • obliczanie BMI;
  • odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych;
  • wykłady, prelekcje, pogadanki, debaty prozdrowotne;
  • przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp.,
  • warsztaty kulinarne;
  • festyny rodzinne, zawody sportowe, mecze, rajdy rowerowe;
  • wyjazdy na basen;
  • konkursy;

Poniżej zdjęcia z realizacji programu w niektórych szkołach.


Szkoła Podstawowa w Stożnem – przygotowanie zdrowych przekąsek przez uczniów.


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach– udział                  w filmowym konkursie „Tesco dla szkół – Kulinarni Odkrywcy” podczas, którego uczniowie przekonywali do nauki gotowania i zdrowego odżywiania.


Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - tworzenie plakatów dotyczących niezdrowej żywności oraz chemicznych dodatków przez uczniów.

Katarzyna Krasnoborska

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11