Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
NIP: 847-10-01-440

tel. (0*87) 523 82 09, 79, 74
fax. (0*87) 523 82 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dowiedz się o nich więcej...

 
Informacja - „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kowale Oleckie”

INFORMACJA

 

Gmina Kowale Oleckie informuje, że realizacja projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kowale Oleckie” jest dofinansowana na podstawie umowy Nr POIS.09.03.00-00-367/13-00,  pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Kowale Oleckie, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Kwota dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 16 937,10 zł.

 
Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 08.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:30-13:30.

Adres siedziby:

URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH
Kościuszki 44

19- 420 KOWALE OLECKIE


Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku,
telefon:
87 734 11 10

Serdecznie zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżetu państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

 
Informacja Wójta Gminy Kowale Oleckie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.) – informuję, że w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, pokój nr 8w godzinach pracy urzędu, na okres 60 dni, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na obszarze Gminy Kowale Oleckie.

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 – 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, przy ul. Kościuszki 44, w sali konferencyjnej, wykonawca planu, tj.  Pan Krzysztof Janczulewicz, Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych,  w ramach konsultacji społecznych, udzielał będzie zainteresowanym właścicielom lasów informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie. Proszę nie traktować dnia konsultacji społecznych z przedstawicielem wykonawcy jako jedynego dnia, w którym można zapoznać się z projektem planu. Zaznaczam – plan będzie wyłożony w gminie 60 dni.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

Kowale Oleckie, dnia 27 marca 2015 roku

 
Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 r. „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”

Jakość spożywanych pokarmów (ich świeżość, skład czy ewentualne zanieczyszczenie) znacząco wpływa na zdrowie ludzkości. Żywność, zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy i pasożyty lub niebezpieczne chemiczne substancje, może być przyczyną wielu chorób, począwszy od biegunki aż do nowotworów. Według statystyk, skutki spożycia niebezpiecznych produktów żywnościowych są przyczyną śmierci 2 milionów ludzi rocznie, w tym również wielu dzieci.

Stale pojawiają się coraz to nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Zmiany w jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji, zmiany środowiskowe, nowe pojawiające się patogeny, oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe – wszystko to stanowi wyzwanie dla krajowych systemów bezpieczeństwa żywności. Większa mobilność ludzi i rozwój handlu dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo międzynarodowego rozprzestrzeniania się zagrożenia.

Produkcja i obrót żywnością odbywają się coraz bardziej globalnie, tym samym konieczna staje się potrzeba wzmocnienia systemów bezpieczeństwa żywności wewnątrz i pomiędzy krajami. W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, akcentuje potrzebę poprawy systemów bezpieczeństwa żywności „od pola do talerza”.

WHO opracowała 5 kroków do bezpiecznej żywności, czyli zestaw praktycznych zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania żywności.

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 
Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2015 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Gminę Kowale Oleckie. Więcej informacji TU.

 
PIĘKNA BO ZDROWA

W dniach 1 - 7 marca 2015 roku na terenie Powiatu Oleckiego realizowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn. „Piękna bo zdrowa”. Organizowana pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Kwiat Kobiecości”.

Do profilaktyki przekonywać będą ambasadorki kampanii: aktorki, dziennikarki, Ida Karpińska – która wygrała walkę z chorobą nowotworową.

Wiele kobiet nie robi badań profilaktycznych, bo zawsze wydaje im się, że są sprawy ważniejsze jak np. rodzina, praca, dom lub odkłada termin badań. Zapewniam, że w dzisiej-szych czasach jest to bardzo błędne myślenie. Badania dają szansę na wykrycie choroby
we wczesnym stadium rozwoju, kiedy pacjentkę można całkowicie wyleczyć lub zatrzymać rozwój choroby. Zdrowa rodzina, to szczęśliwa rodzina! Skutki choroby są dla każdego człowieka niszczące, zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej.

Szczególnie w tych dniach będziemy przekonywać kobiety wieku od 25-59 lat (które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanej cytologii, finansowanej przez NFZ) do wykonania badania cytologicznego. Na pacjentki zgłaszające się na to badanie do szpitala w Olecku w terminie 9-20 marca 2015 r. czekają zestawy kosmetyków oraz bezpłatne rodzinne zaproszenia na basen.

 

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stronach internetowych:

http://zdrowie.powiat.olecko.pl

https://www.youtube.com/watch?v=AF9k_EVM1UQ

http://www.kwiatkobiecosci.pl/News/view/news/id/423/news_id/721 .

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9