Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Urząd Gminy Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie
ul. Kościuszki 44
NIP: 847-10-01-440

tel. (0*87) 523 82 09, 79, 74
fax. (0*87) 523 82 79
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dowiedz się o nich więcej...

Strona WWW  Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich spełniająca wymogi WCAG 2.0 jest w trakcie budowy.

Prosimy o cierpliwość.

 
Zarządzenie Nr Or.0050.58.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznyc

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadańpublicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów

publicznych, w zakresie:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów, zimowisk. - kwota dotacji 15 000,00zł;

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych - kwota dotacji 2 000,00zł

Zarządzenie i załączniki

 
Bezpłatna mammografia

 
„Trzymaj formę!”

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Program realizowany jest metodą projektu i w ramach jego IX edycji dzieci i młodzież z ośmiu szkół podstawowych i czterech gimnazjalnych, zrealizowały m. in. następujące zajęcia:

 

 • układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;
 • obliczanie BMI;
 • odczytywanie i rozumienie etykiet produktów spożywczych;
 • wykłady, prelekcje, pogadanki, debaty prozdrowotne;
 • przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, kanapek itp.,
 • warsztaty kulinarne;
 • festyny rodzinne, zawody sportowe, mecze, rajdy rowerowe;
 • wyjazdy na basen;
 • konkursy;

Poniżej zdjęcia z realizacji programu w niektórych szkołach.


Szkoła Podstawowa w Stożnem – przygotowanie zdrowych przekąsek przez uczniów.


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach– udział                  w filmowym konkursie „Tesco dla szkół – Kulinarni Odkrywcy” podczas, którego uczniowie przekonywali do nauki gotowania i zdrowego odżywiania.


Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - tworzenie plakatów dotyczących niezdrowej żywności oraz chemicznych dodatków przez uczniów.

Katarzyna Krasnoborska

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

 
Szczepienia lisów lato 2015

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27 czerwca – 3 lipca 2015 roku, na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przynęty zawierające blister ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów, na obszary bytowania zwierząt dzikich.

W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodnie po ich zakończeniu, prosi się:

- uszanować ciszę leśną
- nie płoszyć zwierzyny
- trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu
- nie podnosić i nie niszczyć przynęt
- w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii
- w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza
- o powyższych zasadach pouczyć dzieci

Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Więcej…
 
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn. Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w Ełku 26 czerwca 2015 r.

LGD "Warmiński Zakątek" oraz Spółdzielnia Socjalna „Dobra Siła” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn.  Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2015r. w Bursie Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A (sala konferencyjna) (www.elkbursa.edu.pl).

Czas trwania szkolenia od 9:00 do 15:00.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele szkolenia:

 1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
 2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
 3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program szkolenia:

 1. 8:45 - 9:00 Rejestracja uczestników
 2. Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 3. 11:00 -11:20 Przerwa kawowa.
 4. Prezentacja działań PROW 2014-2020
 5. Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 6. 13:00 Lunch
 7. 14:00 Podsumowanie, ewaluacja szkolenia, dyskusja

Są jeszcze miejsca. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25 czerwca br. mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 602 62 16 62.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 
Tydzień Sportu - Podsumowanie

W załączniku podsumowanie z VII Europejskiego Tygodnia Sportu w Gminie Kowale Oleckie. 
ZAŁĄCZNIK

 
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Kowale Oleckie, dnia 27 maja 2015 roku

 

ZAWIADOMIENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Kowale Oleckie

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie”.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, pokój nr 8 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 087 523 82 79 wew. 39).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich: bip.gmina.kowale.fr.pl, na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie: www.kowale.fr.pl.

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 27.05.2015 r. do dnia 18.06.2015 r.
w jednej z następujących form:

Ø w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres: Urząd w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie,

Ø za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub geodeta @kowale.fr.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.),

Ø osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, sekretariat (pokój nr 15),
w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów powinny być przesyłane za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowale Oleckie.

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie.

 

Formularz zgłaszania uwag i wniosków.

ZAŁĄCZNIKI

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11